Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Ketenci Hukuk Bürosu deneyimli uyuşmazlık çözümü kadrosuyla, farklı alanlarda çıkabilecek olan uyuşmazlıklara ilişkin uzlaşma ve arabuluculuk da dahil olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri geliştirmekte ve müvekkillerine bu alanda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.