Banka Ve Finans Hukuku
Banka Ve Finans Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk, yabancı ve çokuluslu şirketlere ve uluslararası finans kurumlarına banka ve finans hukuku çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz bu doğrultuda, sınır ötesi bankacılık işlemleri ve uluslararası finansman alanında proje finansmanı, satın alma finansmanı, varlık finansmanı ve yapılandırılmış finansman bağlamında kredi alan ve veren kişilere banka ve finans alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.