Deniz Hukuku
Deniz Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, yalnızca deniz hukuku alanıyla sınırlı kalmamakta ayrıca deniz ticareti hukuku, deniz taşıma hukuku, gemi finansman hukuku ve deniz sigortaları hukuku alanlarında da bireysel ve kurumsal müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini yargı merciileri önünde temsil etmektedir. 
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

- Alım satım, kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi 
- Navlun, konişmento ve çarter-parti başta olmak üzere diğer taşıma hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
- Gemi sigortası işlemleri ve P&I Kulüp sigortası
- Özel yat veya ticari gemi satın alma/kiralama işlemleri 
- Gemi inşası, gemi ihracatı ve bunların finansmanı
- Geminin sicile tescili ve/veya sicilden terkini ve bayrak değişim işlemleri
- Geminin gümrük işlemleri
- Geminin bağlanması ve seferden men durumları
- Taşınan yükün ziya ve hasarı ile bunlardan doğan tazminatlar
- Gemi ipoteği
- Çatma ve müşterek avarya ile kurtarma ve yardım
- Gemi adamları ve deniz iş hukuku
- Gemi alacağından doğan uyuşmazlıklar ve açılan davalar

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.