Enerji Hukuku
Enerji Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, elektrik, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’de veya uluslararası alanda gerçekleştirdikleri projeler kapsamında süreç ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ekibimiz, enerji piyasalarında faaliyette bulunmak için gereken lisans ve izinlerin alınması, yenilenmesi, devredilmesi, tadil edilmesi, piyasa ihaleleri, alım-satım, satış ve bağlantı anlaşmaları, yeniden yapılandırma projeleri, bayilik anlaşmaları, ruhsat devirleri, madencilik sektörüne özgü işlemler gibi konularda müvekkillerine hukuki görüş, bilgi ve destek vermektedir.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.