Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. 
Bununla birlikte büromuz özellikle kentsel dönüşüm ile birlikte önem kazanan kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin men'i ve tecavüzün ref’i konularında uzman bir kadroya sahiptir. 

Profesyonel gayrimenkul değerlemesi gerektiren büyük ve komplike gayrimenkul yatırım projelerinde hukuki danışmanlık veren Büromuz, müvekkillerinin yatırımlarından maksimum fayda sağlaması için bu alanda uzman kadrosu ile birlikte faaliyet göstermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.