Havacılık Hukuku
Havacılık Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, havacılık hukuku ile hava taşımacılığı hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve havacılık hukukundan doğacak bütün uyuşmazlıklarda müvekkillerini yargı merciileri önünde temsil etmektedir.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır: 

- Alım-satım, finansal kiralama ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi
- Özel taşıma sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
- Uçak finansmanı
- İpotek başta olmak üzere her türlü uçak tescil işlemleri
- Uçuş izinlerinin alınması ve ilgili devlet kurumları ile yazışmaların yürütülmesi
- Havayolu şirketlerinin kuruluşu ve buna ilişkin işlemler

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.