Özelleştirme
Özelleştirme

Ketenci Hukuk Bürosu, özelleştirme sürecinde karşılaşılabilecek tüm hukuki meselelerin yanı sıra, sözleşmeler ve tüm ilgili belgelerin incelenmesi ve hazırlanması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, özelleştirilecek kuruluşun hukuki analizi, işlem öncesi ve sonraki yeniden yapılandırmalar, rekabet hukukundan kaynaklanan uygulamalar konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, bu doğrultuda proje finansmanı ve uygulamaları, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (Public Private Partnership) ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü konularında da gerekli hukuki desteği vermektedir.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.