Sermaye Piyasaları Hukuku
Sermaye Piyasaları Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kurumlara, yatırım bankalarına, aracı kurumlara ve ihraççılara, ilk ve ikincil halka arzlar, borçlandırıcı işlemler, menkul kıymet ve tahvil ihracı dahil olmak üzere sermaye, borç ve sermaye benzeri işlemler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz ayrıca Türkiye’nin tek borsa kuruluşu olan Borsa İstanbul A.Ş.’nin yabancı şirketlerin Borsa İstanbul’a kote olmalarını teşvik etmek amacıyla kurulan ListingIstanbul programının da Rusya, Azerbaycan ve Beyaz Rusya açısından program ortağıdır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.