Şirketler ve Ticaret Hukuku
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması amacıyla, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi olağan şirket işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. 
Büromuz tarafından, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere, her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi, nihai hale getirilmesi ve uygulanması aşamalarında hukuki destek sağlanmaktadır. 

Ekibimiz, şirket oluşumlarının sona erdirilmesi aşamalarında da tasfiye, iflas, iflasın ertelenmesi, teknik iflas konularında görüş verilmesi ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.