Tahkim
Tahkim

Ketenci Hukuk Bürosu tahkim ekibi, müvekkillerine FIDIC Sözleşmeleri, Uluslararası Alım-Satım Sözleşmeleri, Birleşme ve Devralmalar, Yatırım Uyuşmazlıkları ve Uluslararası Enerji Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. 
Deneyimli tahkim ekibiyle Büromuz, ulusal düzeyde İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tahkim süreçlerinde; uluslararası düzeyde ise International Chamber of Commerce, Stockholm Chamber of Commerce, Grain and Feed Trade Association ve International Centre for Settlement of Investment Disputes de dâhil olmak üzere birçok kurumsal tahkim ve ad-hoc tahkim prosedürlerinde faaliyet göstermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.