Uluslararası Aile Hukuku
Uluslararası Aile Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine, uluslararası aile hukukundan kaynaklanan tüm konularda gerekli hukuki desteği vermektedir. Büromuz özellikle, boşanma, mal paylaşımı, velayet ve kişisel ilişki tahsisi ile nafaka ve nafakanın uyarlanması konusunda yabancı ülkelerde verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası çocuk kaçırma vakıalarının çözümlenmesi konularında uzman ekibiyle birlikte hizmet vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.