Yabancılar Hukuku
Yabancılar Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu oturma ve çalışma izni edinilmesi veya uzatılması ve gayrimenkul iktisabı konularında yabancılara hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır. 

Büromuz yabancılara ilişkin yatırım danışmanlığı ve şirket kuruluşlarında da müvekkillerine sonuç odaklı ve etkin çözümler sunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.