Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Ketenci Hukuk Bürosu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin dâhil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ekibimiz, birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence), birleşme sözleşmeleri, ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması konularında destek vermektedir. Ketenci Hukuk Bürosu, deneyimli kadrosuyla birleşme ve devralma işlemlerinin tamamlanmasının akabinde, şirket uygulamalarının yürürlükteki mevzuata uyum sağlaması amacıyla, şirket içi kurumsal yönetim kuralları ve bu doğrultuda iç tüzüklerin oluşturulması alanlarında da hizmet vermektedir.

Büromuz, şirket yapılandırmalarına ilişkin bölünme ve tür değiştirme konularında da hazırlık aşaması, başvuru aşaması ve uygulama aşamasında her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Ayrıca Rekabet Hukuku ile ilgili olarak, yatay ve dikey anlaşmalar, lisans anlaşmaları, birleşme ve devralmalar ile ortak girişimlerin bildirimi konularında hizmet verilmekle birlikte, menfi tespit ve muafiyet işlemleri, tekelleşmeler ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda Rekabet Kurumu nezdinde başvurular gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Aile Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Levent Caddesi No:23 Levent 34330 İstanbul-Türkiye

    • E-Mail: info@ketenci.av.tr
    • Telefon: +90 212 233 11 66