İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması sunulan hizmetlerden bazılarıdır.

Bunların yanı sıra Büromuz, şirket borçları bakımından şirketin finansman anlayışı ve işletme yapısının düzenlenmesi hususunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte olup, iflas hukuku işlemlerinde borca batık durumda olan müvekkil şirketin iyileştirme projelerini hazırlamakta ve iflas erteleme davalarında şirketleri temsil etmektedir.

Uluslararası Aile Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Levent Caddesi No:23 Levent 34330 İstanbul-Türkiye

    • E-Mail: info@ketenci.av.tr
    • Telefon: +90 212 233 11 66