ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uluslararası Aile Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine, uluslararası aile hukukundan kaynaklanan tüm konularda gerekli hukuki desteği vermektedir. 

Uluslararası Ticaret Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası satımlar, ödeme ve teslim şekilleri, leasing ve factoring sözleşmeleri, 

Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı alanında uzmanlaşmış ekibimiz, Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen birçok yabancı yatırımcı için şirket, şube, 

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve...

Birleşme ve Devralmalar

Ketenci Hukuk Bürosu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin dâhil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında hukuki...

Enerji Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, elektrik, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’de...

İdare ve Vergi Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu deneyimli kadrosuyla, gümrük, idare ve vergi hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz, idare...

özelleştirme

Özelleştirme

Ketenci Hukuk Bürosu, özelleştirme sürecinde karşılaşılabilecek tüm hukuki meselelerin yanı sıra, sözleşmeler ve tüm ilgili belgelerin incelenmesi ve hazırlanması...

Sermaye Piyasaları Hukuku

Sermaye Piyasaları Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kurumlara, yatırım bankalarına, aracı kurumlara ve ihraççılara...

Banka Ve Finans Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk, yabancı ve çokuluslu şirketlere ve uluslararası finans kurumlarına banka ve finans hukuku çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti...

İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, uzman kadrosu ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarını yakından takip etmekte ve bu alanda dava takibi ve hukuki danışmanlık...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, sektör ayrımı yapmaksızın marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet,

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmelerin takibi, alan adları hakkında haksız rekabet davaları, e-ticaret, internet yoluyla oluşan fikri ve...

Basın ve Medya Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, yazılı basın ve özel medya organları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasına ilişkin sunduğu hizmetlere...

İş Hukuku

İş Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan...

Deniz Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, yalnızca deniz hukuku alanıyla sınırlı kalmamakta ayrıca deniz ticareti hukuku, deniz taşıma hukuku, gemi finansman hukuku ve deniz sigortaları...

Havacılık Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, havacılık hukuku ile hava taşımacılığı hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve havacılık hukukundan...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu’nun kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği ceza hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Çeyrek asırlık tecrübeye sahip...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, aile hukuku alanında yirmi yılı aşkın tecrübeye sahip avukatları ile müvekkillerine hizmet vermektedir.  Büromuz özellikle çekişmeli boşanma davaları...

İcra ve İflas Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden...

Tahkim

Tahkim

Ketenci Hukuk Bürosu tahkim ekibi, müvekkillerine FIDIC Sözleşmeleri, Uluslararası Alım-Satım Sözleşmeleri, Birleşme ve Devralmalar...

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Ketenci Hukuk Bürosu deneyimli uyuşmazlık çözümü kadrosuyla, farklı alanlarda çıkabilecek olan uyuşmazlıklara ilişkin uzlaşma ve arabuluculuk da dahil...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi...

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu oturma ve çalışma izni edinilmesi veya uzatılması ve gayrimenkul iktisabı konularında yabancılara hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

Levent Caddesi No:23 Levent 34330 İstanbul-Türkiye

    • E-Mail: info@ketenci.av.tr
    • Telefon: +90 212 233 11 66