Havacılık Hukuku

Havacılık Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu, havacılık hukuku ile hava taşımacılığı hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve havacılık hukukundan doğacak bütün uyuşmazlıklarda müvekkillerini yargı merciileri önünde temsil etmektedir.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

- Alım-satım, finansal kiralama ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi
- Özel taşıma sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
- Uçak finansmanı
- İpotek başta olmak üzere her türlü uçak tescil işlemleri
- Uçuş izinlerinin alınması ve ilgili devlet kurumları ile yazışmaların yürütülmesi
- Havayolu şirketlerinin kuruluşu ve buna ilişkin işlemler

Uluslararası Aile Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Levent Caddesi No:23 Levent 34330 İstanbul-Türkiye

    • E-Mail: info@ketenci.av.tr
    • Telefon: +90 212 233 11 66